fusta

Impressió sobre fusta

Impressió digital, Sense Categoria

Impressió sobre fusta de pi tenyida.

Per aconseguir uns colors vius i definits, primer hem imprès una reserva de tinta blanca i la resta de colors a sobre.

 

 

MUHBA Vil·la Joana

Decoració, Exposicions, Impressió digital, Retolació

Realització de la gràfica de l’espai museogràfic del  MUHBA Vil·la Joana a Vallvidrera.

Parets decorades amb WallPaper enganxat directament a mur. Impressió de taules de fusta.
Caixons de llum amb teixit backlight. Cartel·les sobre PVC blanc i negre amb tinta blanca. Vinil de tall directament a mur.

www.museuhistoria.bcn.cat

Tauletes per a Campari

Impressió digital

Impressió sobre fusta de bedoll. Aplicació d’una capa molt fina de tinta blanca per evitar tapar la veta de la fusta i posteriorment la impressió del logotip de Campari.

www.emilianadesign.com

Sobres de taules impreses

Decoració, Impressió digital, Sense Categoria

Impressió digital directe sobre taulers de fusta

Un cop impreses amb tintes UVI s’ha aplicat una cap de vernís setinat de gran duresa per garantir la durabilitat i ressaltar els colors de les imatges. Algunes de les diferents imatges tenen una reserva de tinta blanca segons requeria el disseny del grafista.

Impressió sobre contraxapat

Exposicions, Impressió digital

Reproducció d’obres d’art úniques. Impressió sobre contraxapat amb tintes UVI.

Impressió sobre Fusta lacada

Impressió digital

Reproducció d’un Icona imprès sobre fusta lacada.

Impressió sobre fusta natural

Impressió digital

Impressió sobre fusta natural amb reserves de tinta blanca.

Impressió sobre fullola

Impressió digital

Impressió de targetes de mida 10 x 21 cm sobre fullola de 3 mm amb tintes UVI.

La dificultat d’aquesta feina ha sigut el petit detall de l’original. Gràcies a l’alta qualitat de la nostra impressora hem pogut realitzar aquest treball.

Consulteu-nos els vostres dubtes Telèfon +34 93 712 17 97