Construccions en cartó

Mur Photocall a doble cara

Plafó “Alfa” amb prestatgeries

Tamboret “Alfa 60”

Tamboret “Alfa 45”