Plafó “Gamma” amb il·luminació

Plafó “Alfa” Doble cara

Teixit Green Samba 100% Reciclat

Exposició per a l’ESRCBCC

Totems panel d’abella

Centre de Natura Can Soler

Expo al Monastir de Pedralbes