Exposició per a l’ESRCBCC

Totems panel d’abella

Centre de Natura Can Soler

Expo al Monastir de Pedralbes