Com crear un troquel

Com crear tinta Blanca

Com aconseguir colors fiables