Plafó “Gamma” bàsic

Plafó Expositiu “Beta” Doble cara

Plafó Expositiu “Beta”

Plafó Expositiu “Alfa” amb estanteries

Tamboret “Alfa 60”

Tamboret “Alfa 45”