Mur Photocall a doble cara

Plafó Expositiu “Alfa” amb estanteries

Tamboret “Alfa 60”

Tamboret “Alfa 45”

Esdeveniment Hotel Hilton